Disclamer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Technisch Bureau Rene Cremers BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij en door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze op Technisch Bureau Rene Cremers BV verhaald worden.

Technisch Bureau Rene Cremers BV heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Technisch Bureau Rene Cremers BV gecontroleerd of goedgekeurd. Technisch Bureau Rene Cremers BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites van derden.

© 2013 Technisch Bureau Rene Cremers BV. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Technisch Bureau Rene Cremers BV worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar of op enigerlei wijzen worden vermenigvuldigd.

Reacties zijn gesloten.